Uutuus- ja Patentoitavuustutkimukset

Haluaisitko tietää keksintösi oikean suojapiirin ennen patenttihakemuksen kirjoittamista, jotta tulet suojanneeksi oikeita asioita?

Patentin saamisen edellytyksenä on, että keksintö on uusi, eikä sitä ole julkisesti esitetty missään ennen patenttihakemuksen jättämistä. Patenttivirastojen tekemien selvitysten mukaan noin puolet patenttihakemuksista hylätään uutuudenesteiden johdosta, joten turhien investointien välttämiseksi keksinnön uutuus ja patentoitavuus tulee aina huolellisesti tarkastaa ennen patenttihakemuksen laatimista. 

Patiq Oy:n toteuttaman analyysin jälkeen voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä tuotteen tai menetelmän patentoimisesta tai yrityksen T&K toiminnan uudelleen suuntaamisesta, mikäli yrityksen kehittämät ratkaisut osoittautuvat ennalta tunnetuiksi. 

Huolella toteutettu patentoitavuustutkimus mahdollistaa laajan suojapiirin omaavien ja kaupallisesti merkittävien patenttien laadinnan, kun muiden osapuolten suojaamat teknologiat tunnetaan entuudestaan. Mikäli keksintö osoittautuu jo tunnetuksi, niin säästetään huomattavasti rahaa tuotekehityksessä sekä asiamies- ja muissa patentointikuluissa, kun hakemusta ei laadita lainkaan.

Tarjoamme asiakkaillemme uutuus- ja patentoitavuustutkimuksia. 

Uutuustutkimuksessa ei arvioida keksinnön suojausmahdollisuuksia yhdistelemällä useita prior-art julkaisuja toisin kuin laajemmassa patentoitavuustutkimuksessa ja se on sisällöltään kevyempi patentoitavuustutkimukseen verrattuna. 


Referenssit

Luotettava ja laadukas palvelu
— Suvi Haimi, Toimitusjohtaja, Sulapac Oy
Nopea, osaava ja selkeä
— Reetta Kivelä, Nyhtökauran keksijä, perustaja, Gold&Green Foods Ltd