IPR Strategia

Yrityksen liiketoiminnan suojaaminen aineettomien oikeuksien (erityisesti patenttien) avulla on kallista ja prosessi vie huomattavasti aikaa organisaatiolta. Aineettomat rekisteröidyt oikeudet eivät kuitenkaan tuota juuri mitään, ellei niitä osata hyödyntää.

Siksi on tärkeää, että yrityksellä on tietoa aineettomien oikeuksien suojauksen eri vaiheista sekä suojaamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannus – ja aikataulutietojen lisäksi pitää luoda käytännöt, joiden avulla yrityksen liiketoimintaa suojataan kilpailulta. Lisäksi yrityksen tekemiä keksintöjä pitää arvioida yhtäläisillä kriteereillä ja rahaa tuottamattomista rekisteröidyistä oikeuksista on luovuttava jatkuvien kustannusten välttämiseksi.

Tarjoamme IPR strategiapalvelua, jossa luodaan täsmällinen budjetti suojaamiseen liittyvistä nykyisistä ja tulevista kuluista. Lisäksi suosittelemme teille parhaan suojausprosessin, jonka avulla voitte vaikuttaa huomattavasti kustannuksiin sekä suojausprosessin nopeuteen. Samalla luomme teille ohjeet ja prosessin keksintöjen käsittelylle ja analysoimiselle.

IPR Strategiapalvelussa tarkastetaan ensin yrityksen nykytila ja tahtotilanne liiketoiminnan suojaamisen suhteen sekä käydään lävitse tavat keksintöjen suojaamisen, potentiaalisten loukkausten valvomisen sekä rekisteröityjen oikeuksien ylläpitämisen osalta. Tarvittaessa luomme teille keksintöilmoituslomakkeet ja avustamme teitä keksintökorvauksissa sekä keksintöjen siirtämiseen ja lisensointiin liittyvissä toimenpiteissä.

Mikäli yrityksellä on jo olemassa rekisteröityjä oikeuksia (patentti, hyödyllisyysmalli, mallioikeus, tavaramerkki), niiden asemaa tulisi käydä läpi säännöllisesti ja tarkastaa tarjoavatko ne edelleen suojaa yrityksen liiketoiminnalle. Mikäli oikeuksista ei ole liiketoiminnallista hyötyä, ovat ne yritykselle pelkästään kustannuserä.

Avullamme yrityksen rekisteröidyt oikeudet käydään lävitse, ja tarpeettomat oikeudet voidaan lakkauttaa, jolloin säästetään virastojen vuosimaksuissa. Jossain tapauksissa oikeudet voidaan myydä eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Näissä tapauksissa voimme suositella palveluita, joiden avulla voit pyrkiä myymään teille tarpeettomat rekisteröidyt oikeudet.


Referenssit

Patiqin kanssa on joustava ja helppo asioida. Tiimi on asiantunteva.
— Harri Hallila, Managing Director, SYNOSTE
Olemme olleet todella tyytyväisiä Patiq Oy:n palveluihin. Meille on nyt selkeä IPR strategia.
— Jarno Kylander, Toimitusjohtaja, RODO Machinery Oy