Toimintavapaustutkimukset

(Freedom-to-Operate)

Toimintavapaustutkimuksessa tunnistetaan asiaankuuluvat patenttijulkaisut niissä olevien vaatimusten avulla. Asiankuuluvien patenttijulkaisuiden (menetelmä ja tuotepatentit), tunnistamisen jälkeen haemme eri rekisteritietokannoista lisätiedot patenttien voimassaolosta, niiden etenemisestä viranomaiskäsittelyssä sekä tarvittaessa patenttivirastojen uutuustutkimuksissa löytyneet mahdolliset estejulkaisut. 

Näiden tietojen perusteella annamme oman tulkintamme siitä, aiheutuuko kilpailijoiden patenteista esteitä tuotteen tai teknologian valmistamiselle tai myymiselle.

Lisäksi annamme arvion hakemusvaiheessa olevien patenttien kehittymisestä jatkossa eli tullaanko patentit myöntämään sellaisenaan vai tullaanko niitä rajaamaan patenttien käsittelyprosesseissa eri maissa ja miten kyseiset muutokset vaikuttavat yrityksen toimintavapauteen jatkossa. 

Toimeksiannon lopuksi asiakkaalle toimitetaan raportti toimeksiannon tuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteistä. Nämä asiat käydään läpi asiakkaan kanssa lopputapaamisessa. Lisäksi opastamme asiakasta, tämän niin halutessa, julkisten patenttikantojen käyttämiseen, joiden avulla he pystyvät jatkossa seuraamaan omatoimisemmin alan patentoinnin kehittymistä. 


Referenssit

Patiq Oy:n ehdoton vahvuus on räätälöity henkilökohtainen palvelu.
— Petro Lahtinen, Founder & CEO, Woodio Oy
Patiq Oy on tarjonnut erinomaista ja ammattimaista palvelua mukavassa hengessä.
— Kristian Ranta, Toimitusjohtaja, Meru Health