Räätälöidyt koulutuksemme

Toteutamme räätälöityjä puolen, yhden tai useamman päivän mittaisia koulutuksia patenttien ja muiden aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä. Pitämissämme koulutuksissa pyritään kansantajuistamaan usein vaikeaselkoisiksi koettuja aineettomiin oikeuksiin liittyviä asioita.

Koulutettaville opetetaan workshop tyyppisissä tilaisuuksissa asiakkaiden tarpeiden mukaan mm. seuraavia aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen liittyviä asioita:

  • Yleiskatsaus aineettomiin oikeuksiin (patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, liikesalaisuus, mallioikeus, toiminimi, domain, tekijänoikeudet)
  • Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa
  • Patenttien erot tieteellisteknisiin julkaisuihin
  • Mitä asioita pitäisi huomioida patenttien kirjoitusprosessissa
  • Kuinka patentointiprosessi etenee patenttivirastossa (asiakkaan valitsema teknologia- tai patenttijulkaisu esimerkkinä)
  • Kuinka patenttijulkaisuja etsitään, luetaan ja tulkitaan (esimerkki asiakkaan teknologiasektorilta)
  • Opastus patenttitietokantojen omatoimiseen käyttämiseen
  • IPR strategian eri vaihtoehdot, mukaan lukien suojaustoimenpiteiden ajoitukset ja kustannukset (hyödyt ja haitat eri vaihtoehdoissa)

Koulutuksen jälkeen asiakkaalla on parempi näkemys eri suojausvaihtoehdoista sekä tietoa mm. siitä kuinka muiden osapuolten patenttioikeudet tulee huomioida teknologian kaupallistamisessa.

Olemme aiemmin kouluttaneet useita yrityksiä aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen mm. Tekesin kilpailuttamissa teemaklinikoissa sekä lukuisissa yritysten sisäisissä koulutuksissa. Lisäksi olemme toteuttaneet useille yliopiston tutkimusryhmille IPR koulutuksia.

Koulutukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saamme räätälöityä mahdollisimman toimivan koulutuspaketin yrityksenne tarpeisiin.

Mikäli haluatte kuulla lisää, ottakaa toki yhteyttä asiantuntijoihimme!


Referenssit

Useiden meidän kaupallistamistavoitteellisten tutkimushankkeiden tutkijat ovat osallistuneet Patiq Oy:n koulutukseen. Koulutukset ovat kehitetty kulloisenkin tutkimusryhmän ja heidän tutkimushankkeensa tarpeisiin. Tutkijoilta tullut palaute koulutusten sisällöstä ja järjestämisestä on ollut poikkeuksetta erinomainen.
— Matti Höytö, yrityskehitysasiantuntija, Itä-Suomen Yliopisto

Nopea, osaava ja selkeä
— Reetta Kivelä, Nyhtökauran keksijä, perustaja, Gold&Green Foods Ltd