Patenttimaisemat

Alan patenttitilanteen kartoituksessa muodostetaan kattava kuva keksintöön, tuotekehityshankkeen aihealueeseen tai kaupallistettavaan teknologiaan liittyvistä patenttijulkaisuista. 

Toimeksiannon toteuttamissa hyödynnetään julkisten tiedonlähteiden lisäksi ammattilaiskäyttöön soveltuvia maksullisia patenttitietokantoja ja/tai erillisestä pyynnöstä patenttien hahmottamiseen soveltuvia data mining- visualisointityökaluja. 

Kartoituksen tilaajalle muodostuu selkeämpi käsitys teknologia-alueen suojaus- ja kilpailutilanteesta sekä käsitys:

  • Mahdollisista kumppanuuksista sekä teknologian osto- ja lisensointimahdollisuuksista (samalla sektorilla patentteja hakevat yritykset/organisaatiot, heidän keskeiset patenttijulkaisunsa ja yhteyshenkilöt yrityksistä)
  • Maista, joissa kilpailijat ovat suojanneet teknologiaa (tärkeät suoja-alueet)
  • Asiakkaan nimeämien keksijöiden ja yritysten patentit sekä viittaukset ko. ja asiakkaan omiin patentteihin
  • Kyseisen alan vallitsevasta ja erityisesti uusimmasta tekniikasta
  • Alalla havaituista teknisistä ongelmista ja niiden erilaisista ratkaisutavoista
  • Sellaisista teknologian kehityssuunnista, joita ei ole aiemmin suojattu patenttien avulla

Analyysin toteuttamisessa pidetään alkutapaaminen asiakkaan kanssa, jonka pohjalta toimeksianto tarkentuu. Toimeksiannon lopuksi asiakkaalle toimitetaan raportti toimeksiannon tuloksista, joka käydään lävitse yhdessä asiakkaan kanssa. 


Referenssit

”Olemme käyttäneet useita Patiq Oy:n palveluita, ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä niihin mm. nopeuden, laadun sekä hinnoittelun osalta”
— Petteri Heiman, CEO, SmartCart Oy