Usein kysytyt kysymykset

Patiq Oy:n liiketoimintaan liittyy kysymyksiä, joita esitetään meille usein. Täältä löydät vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.

1) Miksi Patiq Oy on olemassa?

Patiq Oy perustettiin vuonna 2007, koska useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan eurooppalaisten yritysten T&K-työstä noin 30–50 % on päällekkäistä, eli toistetaan jo tehtyä työtä. Päällekkäinen T&K panostus on kuitenkin suurelta osin vältettävissä asiakasyritystemme toimessa, kun he pääsevät avullamme hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (erityisesti patenteissa olevaa tietoa) T&K toiminnan suunnittelussa, ennakoinnissa ja projektien läpiviemisessä.
Patiq Oy:n paketoidut palvelukokonaisuudet (patentoitavuus-, toimintavapaus- ja mitätöintitutkimukset) sekä asiakkaiden liiketoimintaa tukevat patentti-, teknologia- ja kilpailijaseurannat ovat kehitetty asiakkaiden näkökulmasta yritysten jokapäiväiseen käyttöön. Pyrimme kaikessa toiminnassamme kansantajuistamaan usein vaikeaselkoisiksi ja mystisiksi koettuja patentteihin liittyviä asioita.

2) Mitä lisäarvoa saadaan käytettäessä Patiq Oy:n palveluita?

Yrityksemme näkemyksen mukaan aineettomien oikeuksien heikko hyödyntäminen alentaa yritysten kilpailukykyä ja johtaa pitkällä tähtäyksellä työpaikkojen siirtymisen maihin, joissa työvoimakustannuksen ovat alhaisempia kuin Suomessa.
Hyvin toteutetut IP - ratkaisut mahdollistavat asiakasyritystemme keskittyvän ydinliiketoimintaansa patentti- ja aineettomien oikeuksien kanssa taistelun sijasta. Varmuus on meille sitä, että asiakkaamme eivät vietä unettomia öitä patenteista johtuvia riskejä miettien. 
Varsinkin teknologiaintensiivisille yrityksille on tärkeää, että patentteihin liittyvät asiat ovat kunnossa heti yrityksen alkuvaiheessa vaikka sisäisen resurssin (patenttialan asiantuntijan) palkkaaminen ei ole useille yrityksille tässä vaiheessa mahdollista. Patiq Oy tarjoaakin yritysten käyttöön osaavia patenttialan asiantuntijoita, jotka pitävät huolen patentteihin liittyvissä asioissa ja tarjoavat yrityksellesi konkreettista hyötyä:
 

 • T&K projektit toteutetaan paremmista lähtökohdista, jolloin projektien tuloksena syntyy ainutlaatuista osaamista ja aineetonta omaisuutta.

 • Patenttihakemukset tehdään liiketoiminnan kannalta kriittisistä asioista ja patenttihakemuksille saadaan realistinen suojapiiri. Osa patenttihakemuksista jätetään tekemättä, koska kehitettävää tuotetta/teknologiaa ei pystytä suojaamaan patenttien avulla. 
  => Toiminnan tuloksena säästetään huomattavasti rahaa patentointiprosessissa ja säästyneet rahat voidaan allokoida varhaisessa vaiheessa yrityksen kehittämisen kannalta tärkeämpiin asioihin.
  => Tutkimus- ja Kehitystoiminta voidaan suunnata alueille, joissa muiden osapuolten patenttien aiheuttamat toimintavapausrajoitteet ovat vähäisempiä.

 • Yritykset saavat paremman käsityksen alan kilpailutilanteesta, löytävät potentiaaliset teknologialisenssien ostajat sekä yhteistyötahot ennen muita yrityksiä. Toimintavapaustilanteen jatkuvalla kartoittamisella vältetään patenttiloukkaukset ja säästetään IPR – vakuutuskustannuksissa.

 • Vältytään turhien lisenssimaksujen maksamiselta ja kehitetään strategisesti merkittävää patenttisalkkua.

 • Kasvatetaan yrityksen innovaatioaktiivisuutta, kun tietämys aineettomista oikeuksista ja niiden hyödyntämisen eri keinoista kasvaa.

 • 3) Mitä palvelunne maksavat?

  Tehokkaiden prosessiemme sekä osaavan henkilökunnan johdosta voimme tarjota palvelumme kohtuuhintaisina. Hinnoittelumme on rakennettu yksinkertaiseksi ja läpinäkyväksi. Laskutamme asiakastamme projektityöstä, ammattilaiskäyttöön soveltuvien tietokantojen käyttökuluista sekä patenttijulkaisuiden käännöksistä. 
  Myymme kaikki palvelut ennaltasovittuun hintaan, jolloin niiden budjetoiminen on yrityksille huomattavasti yksinkertaisempaa. Palveluidemme hinnat vaihtelevat huomattavasti riippuen yritysten tarpeista, edullisimmat palvelumme (teknologia- ja patenttien seurantapalvelun) alkavat kuitenkin n. 300 eurosta.

  4) Toimitteko pääkaupunkiseudun ulkopuolella ?

  Toimistomme sijaitsee Espoossa, mutta suurin osa asiakkaistamme pitää toimistojaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vastuulliseen liiketoimintamalliimme kuuluu, että käymme tarvittaessa paikanpäällä kartoittamassa asiakkaiden tarpeita ja käynti on luonnollisesti maksuton. 
  Palveluprosessin tehostamiseksi olemme kehittäneet selainpohjaisen sähköisen extranet-työkalun, mikä osaltaan mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin asiakkaiden kanssa heti projektin alusta lähtien.

  5) Kuinka turvaatte keksintömme pysymisen salassa?

  Luottamus sekä kunnioitus meidän ja asiakkaidemme välillä on ehdottoman tärkeä tekijä Patiq Oy:n toimintafilosofiassa. Olemme läpäisseet onnistuneesti mm. suuren kansainvälisen yrityksen turvallisuustarkastuksen.