Palvelut

Palvelumme tukevat päätöksentekoa yrityksen T&K - hankkeisiin, keksintöjen patentointiin, toimintavapaus analyyseihin, kilpailijoiden-, yhteistyökumppanien- ja markkinoiden kartoitukseen sekä yrityksen IP-strategiaan liittyvissä kysymyksissä. 

Tarjoamme kaikki palvelut ennalta sovittuun hintaan, johon sisältyvät ammattilaiskäyttöön soveltuvien tietokantojen ja tiedonlouhintatyökalujen käyttökustannukset, sekä mahdolliset, kohtuulliset patenttien käännöskustannukset.

Erotumme alan perinteisistä toimijoista tarjoamalla eturistiriidattoman arvion keksintöjen patentoitavuuteen sekä yrityksen toimintavapausasioihin liittyen. Tarjoamme lisäksi asiakkaillemme tietoa innovaatioiden markkinapotentiaalista ja kilpailevista teknologioista. 

Toimeksiantojen kuluessa opastamme asiakkaitamme julkisten patenttitietokantojen omatoimiseen käyttämiseen, pystyäksenne alustavasti kartoittamaan alalla toimivia yrityksiä ja heidän teknologioitaan.

Me pyrimme toimimaan nopeasti. Tyypillisimpien toimeksiantojen tulokset toimitamme sinulle kahden viikon kuluttua tilauksesta.


Palveluillemme on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki-tunnus suomalaisesta työstä ja osaamisesta.


Toteutamme mm. seuraavia analyyseja : 

Uutuustutkimukset ja Patentoitavuustutkimukset

Lue lisää →

Onko keksintönne uusi, keksinnöllinen ja siten patentoitavissa ? 


Toimintavapaustutkimukset

(Freedom-to-Operate) 

Lue lisää →

Voitko viedä tuotteesi markkinoille ilman riskiä patenttiloukkauksista? 


Patenttimaisemat 

Lue lisää →

Kauttamme saat kattavat tiedot teknologia-alueen, yksittäisten yritysten tai alan toimijoiden patenttitilanteesta.


Patenttiseurannat 

Lue lisää →

Yksittäisten patenttien, Kilpailijoiden ja teknologia-alan seurannat kustannustehokkaasti ammattilaiskäyttöön soveltuvista patenttitietokannoista


Mitätöintitutkimukset

Lue lisää →

Aiheuttavatko kilpailijoiden patentit hankaluuksia teknologianne kaupallistamisessa? Me voimme auttaa patenttien mitätöinnissä.